5 สิงหาคม 2562 ไม่พ้นวิกฤต! เขื่อนภูมิพล-เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำใช้แค่ร้อยละ 5-7 “เขื่อนแควน้อยฯ” ยังแห้ง-หาดทรายโผล่ประจานซ้ำ

ที่มา: https://mgronline.com/local/detail/9620000074123

แม้อิทธิพลดีเปรสชันวิภาจะส่งผลทำให้ฝนตกหลายพื้นที่ รวมทั้งเกิดน้ำป่าบางจุด แต่พื้นที่ป่าต้นน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ทั้งแถบอำเภอนครไทย อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ยังคงตกอยู่ในสภาพฝนทิ้งช่วง หรือมีเพียงฝนปรอยเล็กน้อยเท่านั้น โดยค่ำคืนที่ผ่านมามีฝนตกแค่ 23.33 และ 23.92 มิลลิเมตร สถานการณ์ดังกล่าวทำให้การกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในสภาพต่ำมาก ล่าสุดวันนี้มีน้ำเก็บกัก 112.54 ล้าน ลบ.ม. (ร้อยละ 11.99) จากปริมาตรกักเก็บ 939 ล้าน ลบ.ม. ใช้การได้ 69.54 ล้าน ลบ.ม. (ร้อยละ 7.76) ปริมาณน้ำไหลเข้า 1.61 ล้าน ลบ.ม. ต้องระบายน้ำ 1.72 ล้าน ลบ.ม. ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ระบุ ปีนี้เป็นปีที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเก็บน้ำได้น้อยที่สุด นับแต่สร้างเขื่อนและเริ่มกักเก็บตลอดช่วง 11 ปีที่ผ่านมา แต่ยังเชื่อว่าน่าจะผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งไปได้ เนื่องจากรอฝนต้นสิงหาคมนี้ และน่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัว ซึ่งจะต้องอาศัยร่องมรสุมผ่านภาคเหนือตอนบนประกอบด้วย สถานการณ์ฝนตกจริงแต่ไม่ได้ปริมาณน้ำ บางพื้นที่ยังแล้งขั้นวิกฤต โดยเฉพาะเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังพบว่าหาดทรายเทียมโผล่หน้าคันเขื่อนแควน้อยฯ แล้ว ซึ่งหาดทรายเทียมดังกล่าวนี้นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เคยเดินทางไปตรวจโครงการรัฐที่ส่อไปในทางทุจริต เมื่อ 4 พ.ย. 59 ที่ผ่านมา จำนวน 2 จุด คือ บึงราชนก ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก คราวนั้นนายพิษิษฐ์ระบุว่าบึงราชนกเป็นแหล่งละเลงงบประมาณ ส่วนเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนก็ส่อทุจริต โดยเฉพาะหาดทรายเทียมหน้าเขื่อนแควน้อยมีการนำงบประมาณหลวงจำนวนมากไปทำ แต่ไม่ก่อเกิดประโยชน์หรือไม่คุ้มค่า เฉพาะค่าซื้อทราย 3 ล้านบาทมาเทบริเวณคันคอนกรีต 6 ระดับ ตามโครงการเสริมภูมิทัศน์เขื่อนแควน้อยฯ ที่ใช้งบประมาณสูงถึง 7.3 ล้านบาท ขณะที่รายงานสถานการณ์น้ำท่า ณ วันที่ 5 ส.ค. 62 ระบุว่า เขื่อนภูมิพลมีน้ำเก็บกัก 4,286 ล้าน ลบ.ม.(ร้อยละ 32.00) ใช้การได้ 486 ล้าน ลบ.ม. (ร้อยละ5.00) น้ำไหลเข้า 3.39 ล้าน ลบ.ม.ระบายน้้ำ 21.22 ล้าน ลบ.ม. ส่วนเขื่อนสิริกิติ์มีน้ำเก็บกัก 3,316 ล้าน ลบ.ม (ร้อยละ34.87) ใช้การได้ 466 ล้าน ลบ.ม (ร้อยละ 7.00) น้ำไหลเข้า 20.99 ล้าน ลบ.ม. ระบายน้ำ 17.80 ล้าน ลบ.ม.